[Basic knowledge][Internet] Domain Name là gì?

[Basic knowledge][Internet] Domain Name là gì?

Domain Name a.k.a tên miền là gì? So sánh với URLs

Domain Name là gì?

Quay trở lại một chút với các kiến thức cơ bản. Chúng ta đã biết được rằng, để các máy tính có thể giao tiếp được với nhau, chúng cần phải biết địa chỉ IP. Việc chúng ta - con người, có thể nhớ được một chuỗi địa chỉ IP dài khác nhau là điều rất khó khăn. Vậy làm thế nào để khắc phục điều này.

Từ khó khăn đó, Domain Name, hay còn gọi là tên miền ra đời. Chúng thay thế cho việc nhớ các con số (địa chỉ IP), bằng cách nhớ các tên dễ hơn, ví dụ như: google.com, hoangpn.com.

Tóm lại, nôm na chúng ta có thể hiểu Domain Name = ánh xạ của địa chỉ IP

Ai quản lý Domain Name?

Các domain names được quản lý bởi các công ty đăng ký tên miền - các công ty này được uỷ quyền tạm thời là chủ sở hữu của tên miền. Bất kỳ ai muốn tạo một trang web với tên miền nào đó, có thể đăng ký với các công ty nói trên. Ở việt nam có một vài công ty nổi tiếng như: Mắt Bão, HostVN, hay một số công ty khác như godaddy.com

Bạn sẽ cần phải trả phí hàng năm (hoặc hàng tháng) để có thể duy trì tên miền. Ví dụ như hoangpn.com Khi tên miền sắp hết hạn, các công ty quản lý tên miền sẽ có nhiệm vụ thông báo cho các bạn gia hạn tên miền của mình, để đảm bảo rằng bạn sẽ không bị mất đi tên miền của mình vào tay người dùng khác.

Các thành phần của một Domain Name

Domain names are typically broken up into two or three parts, each separated by a dot. When read right-to-left, the identifiers in domain names go from most general to most specific. The section to the right of the last dot in a domain name is the top-level domain (TLD). These include the ‘generic’ TLDs such as ‘.com’, ‘.net’, and ‘.org’, as well as country-specific TLDs like ‘.uk’ and ‘.jp’.

Domain names thường sẽ được tách thành 2, 3 phần khác nhau, được ngăn cách bởi dấu .

Khi đọc từ phải sang trái, tên được ngăn cách đầu tiên bởi dấu . được gọi là TLD - Top Level Domain, lần lượt các tên tiếp theo được gọi là 2LD, 3LD, … ví dụ như: hoangpn.com ⇒ có TLD là .com , 2LD là hoangpn

Domain Name vs URLs

Đôi khi chúng ta thường nhầm lẫn 2 khái niệm này với nhau. Ở phần này, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu và so sánh về 2 khái niệm là Domain Name và URL.

Dưới đây là cấu trúc đầy đủ của một URL

what-is-domain-name.png

Như chúng ta đã thấy, thì Domain Name chỉ là 1 phần của URL. Chúng ta sẽ cùng đi qua các phần của URL

 1. Scheme: đây là phần cho biết giao thức mà trình duyệt sẽ dùng để gửi đi request, thường sẽ là http, hoặc https. Trong một vài trường hợp có thể là mailto: ⇒ dùng để gửi mail.
 2. Domain Name: Phần này chính là tên miền (mà mình vừa trình bày ở phía trên)
 3. Port: Đây là cổng để gói tin (browsers request) có thể đến được đúng nơi mà nó muốn truy cập. Mỗi một ứng dụng khác nhau sẽ có một port tương ứng khác nhau. Một vài port thường gặp như
  1. 80 ⇒ đại điện cho http
  2. 443 ⇒ đại diện cho https
  3. 3306 ⇒ đại diện cho MySQL database
 4. Path to the file: /path/to/myfile.html là đường dẫn đến tài nguyên (resources) trên server.
 5. Parameters: ?key1=value1&key2=value2 là các tham số bổ sung được truyền lên cho server để xác định các tài nguyên cụ thể hơn. Được biểu hiện là các cặp key-value, được phân tách bằng dấu ?
 6. Anchor: #SomewhereInTheDocument là phần neo đến phần nào đó trong trang web được trả về. Lưu ý rằng phần này sẽ không được gửi lên trên server, mà sẽ chỉ xử lý ở browsers.

Tổng kết

Qua các phần trình bày bên trên, chúng ta đã nắm được cơ bản về domain name là gì, và tránh sự nhầm lẫn giữa domain name với Urls.

Hy vọng các kiến thức trên sẽ giúp ích cho các bạn ít nhiều.

Nhưng mọi khi, tuy đã rà soát lại, nhưng cũng sẽ không tránh khỏi việc có sai sót. Mong các bạn để lại góp ý, và cùng giúp nhau tiến bộ nhé.

Did you find this article valuable?

Support Hoàng Phạm ngọc by becoming a sponsor. Any amount is appreciated!