Chasing your dream!

pexels-samuel-theo-manat-silitonga-694587.jpeg

Hi everyone,

Mình là Phạm Ngọc Hoàng, hiện tại đang là software developer. Dưới đây là một vài đặc điểm nhận dạng của mình, để nếu gặp nhau ở ngoài đời, chúng ta có thể mời nhau 1 tách coffee, một vài câu chuyện xung quanh cuộc sống

  1. Nghề nghiệp hiện tại: Software Developer, Project manager, Blog writer,
  2. Năm sinh: 1994
  3. Công ty hiện tại: Kaopiz
  4. Sở thích: Books, thể thao, viết lách, ...

Vì sao blog này ra đời

  1. Thoả mãn mong ước viết lách, lưu lại cái gì đó của những năm tháng tuổi trẻ
  2. Tóm tắt, chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm của mình
  3. Định hướng cho các bạn trẻ
  4. Nhìn nhận lại định hướng của chính mình

Let start !!